Bestill time med SMS

Send til 2097:

AUKRA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

AUKRA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Aukra Legekontor

Ved øyeblikkelig hjelp:  Ring 113

Legevakt : Ring 116117

Nytt fra 7. februar 2020:

Daglegevakt Aukra legekontor kl 8-16 alle hverdager. Etter kl 16 alle hverdager, helg- og høytidsdager kontaktes legevakta i Molde. Dersom legen på legevakta mener det er forsvarlig kan det bli en videokonsultasjon ved Aukra Pleie og Omsorgssenter hvor det er sykepleier til stede. Dersom legen ønsker å vurdere deg på legevakta om natta er det satt opp beredskapsferge. Hjem fra legevakta dekkes bare hjemtransport dersom det er nødvendig av helsemessige årsaker. Ellers må man vente til første ferge går tilbake om morgenen eller ta inn på hotell. En får dekket kr 598 til overnatting fra Pasientreiser.

 

Det er mange som ringer legekontoret og vi ber derfor om at du i størst mulig grad bruker SMS tjenster for å bestille time eller medisin. Dessuten bør du bruke portalen https://minhelse.helsenorge.no/ . Her får du tilgang til dine resepter og når de går ut, til pasientreiser, din kjernejournal, dine vaksiner, du kan bytte fastlege og se om du har frikort. Husk å fornye reseptene dine i god tid før de går ut!

Du finner oversikt over våre veiledende priser på tjenester og attester under "Dokumenter".

Hvis du har spørsmål som haster, kan du ringe oss direkte på telefon 71171400. Ikke send SMS ved akutt sykdom.

 

 

 

 

 

 

Aktuelt


MIN HELSE

10. desember 2019

På "Min Helse" får du oversikt over resepter, frikort, vaksiner, bytte av fastlege og en rekke andre opplysninger. Sjekk dette før du kontakter egen lege.

https://minhelse.helsenorge.no/

Legevakt telefon 116117

6. desember 2019

Fra 10. februar 2020 vil legevakta være lokalisert i Molde alle hverdager etter kl. 16 og alle helge- og høytidsdager!

Legekontoret i Aukra har daglegevakt fra kl 08:00 til kl 16:00 alle hverdager.

GIRO/faktura

24. april 2013

All fakturering og innkreving administreres av Melin Medical. Kontakt vedrørende faktura må derfor rettes til dem. Dette kan du gjøre via telefon 21627300. Det tilkommer et gebyr på kr 58,- på faktura.  Dersom du ikke betaler innen tre dager, blir det automatisk sendt faktura med gebyr.

NYE PASIENTER/OVERFØRING AV JOURNAL

24. april 2013

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden. Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, og rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale. Dersom du bytter lege må du selv sørge for å gjøre det på Helsenorge.no og be om at journal overføres til din nye fastlege.

ANG SMS BESTILLINGER

24. april 2013

Husk å gi oss beskjed om mobiltelefon nummeret ditt. Dersom du har sperret ditt mobil-abonnement for diverse tjenester. vil du ikke klare å sende SMS bestilling til oss, ei heller motta SMS'er fra oss.

HAR DU ENDRET ADRESSE, TELEFONNUMMER ELLER ARBEIDSPLASS?

27. januar 2012

Husk å informere oss om endring av adresse, telefonnummer eller arbeidsplass. Med korrekte opplysninger er vi bedre rustet til å hjelpe deg.

TIMEBESTILLING

12. januar 2012

Du kan når som helst bestille time på SMS. Skriv kort om hva det gjelder og når du ønsker time. Vi gir time ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Vi prøver å gi tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. Du mottar time på SMS.  

Ved alvorlig sykdom eller skade, ring nødnummer 113.