Du kan når som helst bestille time på SMS. Skriv kort om hva det gjelder og når du ønsker time. Vi gir time ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Vi prøver å gi tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. Du mottar time på SMS.  

Ved alvorlig sykdom eller skade, ring nødnummer 113.