All fakturering og innkreving administreres av Melin Medical. Kontakt vedrørende faktura må derfor rettes til dem. Dette kan du gjøre via telefon 21627300. Det tilkommer et gebyr på kr 58,- på faktura.  Dersom du ikke betaler innen tre dager, blir det automatisk sendt faktura med gebyr.